Ouderraad

Wat doet de OR?

Op beide scholen functioneert een ouderraad. Deze bestaat uit ouders die samen met medewerkers behulpzaam zijn bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. Die jaarlijks terugkerende activiteiten zijn: ouderavonden, sinterklaasfeest, kerstfeest, laatste schooldag, kind en ouderdag en schoolavond. De activiteiten kunnen ook incidenteel zijn; de opening van een nieuw gebouw, een sponsoractie, hulp bij een cultureel uitstapje. Bovendien beheert de ouderraad het geld van de ouderbijdrage.

Wanneer vergadert de OR?

De ouderraad vergadert eenmaal per 6 weken.

Het ontvangen en besteden van de ouderbijdrage

De meeste kosten die de ouderraad maakt voor activiteiten voor de leerlingen worden betaald uit de ouderbijdrage. De ouderraad int en beheert deze gelden zelfstandig en legt voor de inkomsten en uitgaven jaarlijks verantwoording af aan de directeur van de school. Het betalen van een ouderbijdrage is vrijwillig/niet verplicht.

Hoe werkt de ouderbijdrage?

Voor CBS Vossersschool is de ouderbijdrage een vast bedrag voor ouderbijdrage én schoolreis: € 82,00 per jaar per kind. Deze wordt drie keer per jaar, bij voorkeur per incasso, geïnd. De bedragen worden iedere vijf jaar vastgesteld en eventueel aangepast. Leerlingen die gedurende het schooljaar (in groep één of in de andere groepen) instromen, betalen naar evenredigheid. Als een kind, bij verhuizing bijvoorbeeld, tijdens het lopende schooljaar de school verlaat, hebben de ouders recht op teruggave van (een deel) van de kosten. Om kosten bij de bank te besparen, incasseren we de bijdrage het liefst met een automatische incasso.

Van de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigt:

 • Sinterklaas cadeautjes voor de leerlingen, inhoud voor het schoen zetten, ontbijt en bedankjes voor de Sint en zijn pieten en de schminkster;
 • Eten en activiteiten van de kind-ouderdag;
 • Drinken en servies voor de kerstviering;
 • Een ontbijt per jaar voor de leerlingen;
 • Schoolmusical, aanschaf van de musical en de huur van de ruimte en
  huur van licht en geluid;
 • Schoolreisjes voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 6;
 • Slotfeest aan het eind van het schooljaar;
 • En we sparen voor het kamp van de groepen 7 en 8. Dit kamp kost namelijk 135 euro per persoon.

In de ouderraad van de Vossersschool zitten:

 • Kim Roos;
 • Marijke Collens;
 • Roelie Terpstra;
 • Alja Lambregts;
 • Anouschka van der Wal;
 • Marlien van der Wielen;
 • Wietse Hek;
 • Marlien Mier;
 • Hennie Wiegman.