Brede School

De Brede school is meer dan alleen maar de Vossersschool. Ook OBS Prinses Margrietschool is hier gehuisvest, evenals de logopedie, SJT en Prokino. Tevens zijn er ruimtes te huren, waar onder andere het consultatiebureau gebruik van maakt.